Moto Sekolah

BERILMU | BERETIKA | BERAMAL

BERILMU Sebagai teras warga sekolah dalam menjalankan sebarang aktiviti kurkulum dan kokurikulum.
BERETIKA Sebagai asas dalam melahirkan insan yang seimbang dan berakhlak mulia.
BERAMAL Ilmu dan Etika digabung dalam akal setiap insan yang lahir dari SMKSN agar dapat berbakti kepada Agama, Bangsa dan Negara.

LENCANA SEKOLAH Lencana SMKSN

BENDERA SEKOLAH