Pelaksanaan Pentaksiran Kompetensi Dan Literasi Sains, Matematik Dan Bacaan 2 (PKLSMB2)

Pelaksanaan Pentaksiran Kompetensi Dan Literasi Sains, Matematik Dan Bacaan (PKLSMB) Berasaskan Komputer Di Bawah Inisiatif #20: Pembudayaan Kbat Dalam Pembelajaran Abad Ke-21

Dalam meneruskan usaha untuk meletakkan Malaysia pada kedudukan satu per tiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa, Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) dengan kerjasama Lembaga Peperiksaan (LP) akan melaksanakan beberapa siri Pentaksiran Kompetensi dan literasi Sains dan Matematik dan Bacaan (PKLSMB). Langkah ini sangat penting dalam menyediakan murid menghadapi PISA 2018 dan TIMSS 2019.

– Kumpulan Sasaran : Pentaksiran Kompetensi (Tingkatan 1) Untuk Domain “Sains Dan Matematik” Sasaran TIMSS 2018 (Tingkatan 2 Tahun 2018).

– Tarikh 19 & 20 September 2017 (Peringkat Sekolah).

This entry was posted in 2017. Bookmark the permalink.