#mydigitalmaker Educator Network kepada Guru-Guru

#mydigitalmaker Educator Network kepada Guru-Guru

Untuk makluman semua guru SMKSN,
MDEC dengan kerjasama BPG,KPM sedang mempromosikan #mydigitalmaker Educator Network yang merupakan platform untuk pendidik mendapatkan maklumat tentang latihan pembangunan Profesional Berterusan (CPD). #mydigitalmaker CPD Centre terdapat di 6 IPTA dan rakan-rakan industri seperti Kemahiran Komputasional, Pengaturcaraan seperti Scratch, Pyton, JAVA, PHP dan lain-lain lagi. Untuk Maklumat lanjut boleh layari laman sesawang di http://www.mydigitalmaker.com/educator-network

This entry was posted in Umum. Bookmark the permalink.