MAKLUMAN KAJI SELIDIK lNISlATIF KESEDARAN TEKNOLOGI DIGITAL (DIGITAL TECHNOLOGY AWARENESS SURVEY)

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) dengan kerjasama Courses Malaysia melalui gerakan #mydigitalmaker, sedang menjalankan kaji selidik menerusi penglibatan pelajar, guru dan ibu bapa.
Kaji selidik ini mensasarkan murid dari sekolah menengah terdiri dari tingkatan tiga, tingkatan empat, dan tingkatan lima serta guru-guru dan ibu bapa atau penjaga.
Sila layari pautan ini sebelum 15 Julai 2017 untuk soal selidik yang berkenaan:
http://www.mydigitalmaker.com/courses-malaysia

This entry was posted in 2017, Umum. Bookmark the permalink.